Interne communicatie-strategie: de feiten

Een effectieve interne communicatie-strategie is onmisbaar voor iedere onderneming. Goede interne communicatie leidt immers tot gemotiveerde, productieve werknemers die trouw zijn aan je bedrijf en een uitstekende indruk maken op je klanten.

Visie op interne communicatie-strategie

Om de prestaties van medewerkers te verbeteren, hun betrokkenheid te vergroten en ze voor langere tijd aan het bedrijf te binden, is allereerst een visie op een interne communicatiestrategie noodzakelijk.

Begin met een intern communicatieplan

Begin altijd met het opstellen van een intern communicatieplan. Hierin formuleer je zo helder mogelijk hoe je kennis, houding en gedrag van je de doelgroep wilt veranderen. Een goed geschreven intern communicatieplan, dat drijft op effectieve ic, bevordert trots op het merk, begrip van de strategie, zorgt voor binding tussen afdelingen en draagt bij aan de omzet.

6 snelle tips voor succesvolle interne communicatie

  1. Werk volgens de uitstraling van je merk
  2. Handel altijd vanuit de medewerkers
  3. Volg je bedrijfsstrategie
  4. Maak interne communicatie herkenbaar voor iedereen
  5. Zorg voor persoonlijke verhalen
  6. Verbind bedrijfsonderdelen in de content

Denk vanuit de medewerker

Verhalen vanaf de werkvloer laten de boodschap beter landen dan instructies van bovenaf. Uitleggen werkt immers beter dan mededelen. Zo ontstaat meer begrip voor de bedrijfsstrategie en neemt de binding tussen bedrijfsonderdelen toe.

Persoonlijke verhalen

Eenvoud – to the point-taal in plaats van jargon – en realisme (dingen vertellen zoals ze zijn) dragen hier eveneens aan bij. Omdat werk en privé steeds meer door elkaar lopen, kunnen ic-middelen nooit zonder persoonlijke verhalen. Onder het mom: privépassies bevorderen werkpassies en vice versa.

Welke middelen kies je?

De interne communicatiemiddelen lopen uiteen van een personeelsbladen tot nieuwsbrieven en van strategieboekjes tot intranet. Elke onderneming is anders. En de contentstrategie en middelenmix zijn dat dan ook.

Online: maak het interactief

Steeds meer bedrijven stappen volledig over op online middelen om te communiceren met medewerkers. Dat kan heel goed werken. Zeker als je die middelen ook interactief maakt. Een online platform waaraan je als medewerker zelf een bijdrage kunt leveren, kan vooral de onderlinge communicatie tussen medewerkers uit verschillende disciplines van je organisatie sterk verbeteren.

Schrijf je personeelsblad niet zomaar af

Toch kan een ‘ouderwets’ gedrukt en verspreid personeelsblad vaak nog steeds heel relevant zijn. Daarmee geef je medewerkers namelijk een cadeau met meerwaarde. Een cadeau dat ook door een bredere doelgroep wordt gelezen (de andere huisgenoten van je medewerkers bijvoorbeeld). En dat kan weer heel interessant zijn als je nieuwe mensen wilt aantrekken.

Ik wil 4x per jaar een Kennis Update ontvangen