Blind Spots: data driven reputatiemanagement

Blind spots zijn de grootste bedreiging voor de reputatie van een organisatie. Daarom zou elke CEO moeten weten wat die kwetsbaarheden precies zijn. LOGOS is een datagedreven methode om blinde vlekken zichtbaar te maken.  

Met LOGOS krijgen we inzicht in de sentimenten en argumenten die spelen rond een topic. We verzamelen de data over stakeholders, bedrijf, sector en topics. Vervolgens volgen we de sporen. De communicatie, de argumenten, de sentimenten en de frames. Van vriend en vijand. 

Je kunt het zelf proberen

Dat kun je als organisatie natuurlijk zelf in kaart proberen te brengen. Maar de praktijk leert dat smeulende kwesties dan niet worden opgemerkt. Door data te gebruiken worden die sluimerende brandhaarden juist wel blootgelegd.

Waarom data?

Waar zit dan het verschil? Data maakt geen onderscheid, het heeft geen voorkeur, het is niet biased. Het geeft een 360 graden zicht op alle issues rond een topic. Zonder dat het is ingekleurd door de mensen uit de organisatie. Juist door data te gebruiken komen er blind spots bovendrijven. 

Gevaar buiten de invloedssfeer

Op basis van de data volgt een analyse die de inzichten geeft. Contenture voert deze analyses uit voor veel bedrijven en organisaties. Wat ons opvalt is dat veel zaken buiten de directe invloedssfeer van het bedrijf potentieel explosief zijn. Er broeit iets in de sector. Of het is een leverancier, partner of concurrent die ergens uit de bocht vliegt. 

Logos helpt reputatieschade voorkomen

Vaak ook zijn het consumenten die via de macht van social media veranderingen bij bedrijven eisen. Door verschillende databronnen te koppelen – search, social listening, blogs, fora – kunnen we deze mogelijke ontwikkelingen in kaart brengen. Daarna werken we uit welke sentimenten, argumenten en frames er worden gebruikt. En wat daarop een zinvolle reactie is. Zo kan een organisatie tijdig anticiperen en mogelijke reputatieschade voorkomen. 

Geen data, geen regie, geen antwoord

We kunnen inmiddels aantoonbaar maken dat zonder die data er kwesties onzichtbaar blijven. Juist op het terrein waar de organisatie zelf nooit bij stil staat. Gevolg: er is dan geen oplossing, geen beleid, geen regie, geen geloofwaardig antwoord. 

Welk topic ligt gevoelig bij jouw doelgroep?

Wil je weten welk topic gevoelig ligt bij jouw doelgroep? Wat ze erover beweert, wat ze denkt en vindt? Hoe sentimenten en argumenten worden gebruikt? Waar bedreigingen en kansen zitten? En waar en wanneer ze dat doen? Onze data-methodiek LOGOS brengt alle onderwerpen overzichtelijk in kaart.

Wil je weten hoe de methode van LOGOS in de praktijk werkt? Bekijk dan deze case.

Meer informatie over blind spots?

Ik wil een quick-scan voor mijn organisatie