3 nieuwe inzichten over communicatie

Over communicatie is genoeg te communiceren. Dat vrouwen er écht beter in zijn dan mannen bijvoorbeeld. En dat tieners nu totaal anders communiceren dan zes jaar geleden. 3 inzichten over communicatie op basis van recente onderzoeken en cijfers.

1. Vrouwen hebben betere communicatiemanieren dan mannen

Revolutionair is het nieuws niet. Het nieuwe eraan is volgens BNR dat nu ook blijkt uit CBS-cijfers dat vrouwen beter zijn in informele communicatie. Dit zorgt ervoor dat zij vaker afspreken met familie en vrienden dan mannen. Mannen op hun beurt zijn beter in formele communicatie. Hierdoor zijn ze meer vertegenwoordigd in bedrijfsleven en politiek.

Jagers en verzamelaars

Een ‘evolutiedingetje’ volgens Rik Roelfzema, cultureel antropoloog en docent psychologie aan de Hogeschool Inholland. De mens bestaat al honderdduizenden jaren, maar ‘slechts’ 10.000 jaar in de huidige vorm. Mannen waren vroeger jagers, vrouwen verzamelaars.

Emotiesamenleving

“Jagers zijn solitair, gaan uit elkaar en mogen niets zeggen om het wild niet te verjagen. Vrouwen zijn jagers en verzamelaars en blijven achter. Zij moeten praten, mogen onderling geen ruzie krijgen”, aldus Roelfzema bij BNR. En zo hebben vrouwen betere manieren van communicatie ontwikkeld. En emancipatie dan? “We zijn naar een emotiesamenleving verschoven. Dat vergt een informele manier van communiceren.”

3. Tieners communiceren liever niet meer persoonlijk

Uit onderzoek van Common Sense, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen, blijkt dat Amerikaanse tieners steeds vaker het persoonlijke gesprek mijden. Ze sturen liever een berichtje. Vergeleken met 2012 is er sprake van een fikse verschuiving in de sociale interactie van tieners. Ook in Nederland gebeurt dit, schrijft het AD. Social media of videochat zijn steeds vaker het favoriete communicatiemiddel van tieners.

Minder eenzaam

Het onderzoek keek ook naar de effecten van social media. Zo gaf een vijfde van de tieners aan zich populairder en minder eenzaam te voelen door het gebruik ervan. Toch ervaren veel tieners ook negatieve gevolgen van ‘social’. Zo voelt een grote groep tieners zich soms buitengesloten of denkt slecht over zichzelf als niemand hun post leuk vindt. Ook zegt 44 procent gefrustreerd te raken als vrienden tijdens een gesprek hun telefoon erbij pakken.

Altijd op de telefoon

Opmerkelijk is dat 54 procent aangeeft vaak afgeleid te zijn door hun mobieltje, terwijl ze eigenlijk meer aandacht moeten hebben voor de mensen om hen heen. 55 procent geeft zelfs aan dat ze altijd op hun telefoon zitten als ze met vrienden zijn.

3. Communicatie mag wat simpeler en toegankelijker

Onderzoek voor het project ‘Lezen ≠ Begrijpen’ wijst uit dat hoogdrempelige schriftelijke communicatie laaggeletterde mensen met schulden vaak niet of slechter bereikt. Uit een eerdere studie voor hetzelfde project was al duidelijk geworden dat de helft van de schuldenaren laaggeletterd is.

‘Dat snap je toch wel?’

Als grootste communicatieproblemen gelden: moeite met geschreven taal in brieven en mails, moeite met schrijven en een gebrek aan begrip en ondersteuning bij direct contact. Dat laatste uit zich in reacties als ‘Dat snap je toch wel?’ wanneer mensen bellen om uitleg te krijgen over een brief die zij niet begrijpen. Respondenten noemen het vervangen van moeilijke woorden door eenvoudig Nederlands dan ook als eerste gewenste verbetering.

Eenvoudig, kort, kernachtig

Ook mogen brieven van hen korter. Een brief waarbij de kernboodschap aan het begin staat met tussenkopjes en bulletpoints heeft de voorkeur. Verder kunnen pictogrammen helpen. Kortom: alles draait om duidelijkheid — hoe goed vrouwen, mannen, tieners of organisaties ook communiceren. Meer weten over heldere interne of externe communicatie. 

Ik wil 4x per jaar een Kennis Update ontvangen