Interne communicatiestrategie: creëer betrokkenheid en binding

Een effectieve interne communicatiestrategie is onmisbaar voor iedere onderneming. Goede interne communicatie leidt immers tot gemotiveerde, productieve werknemers die trouw zijn aan je bedrijf en een uitstekende indruk maken op je klanten.

 

Interne communicatiestrategie visie

Om de prestaties van medewerkers te verbeteren, hun betrokkenheid te vergroten en ze voor langere tijd aan het bedrijf te binden, is allereerst een visie op een interne communicatiestrategie noodzakelijk.

 

Intern communicatieplan

Begin altijd met het opstellen van een intern communicatieplan. Hierin formuleer je zo helder mogelijk hoe je kennis, houding en gedrag van je de doelgroep wilt veranderen. Een goed geschreven intern communicatieplan, dat drijft op effectieve ic, bevordert trots op het merk, begrip van de strategie, zorgt voor binding tussen afdelingen en draagt bij aan de omzet.

 

6 tips voor succesvolle interne communicatie:

 1. Werk volgens de uitstraling van je merk
 2. Handel altijd vanuit de medewerkers
 3. Volg je bedrijfsstrategie
 4. Maak interne communicatie herkenbaar voor iedereen
 5. Zorg voor persoonlijke verhalen
 6. Verbind bedrijfsonderdelen in de content
 

Begrip en binding vergroten

Verhalen vanaf de werkvloer laten de boodschap beter landen dan instructies van bovenaf. Uitleggen werkt immers beter dan mededelen. Zo ontstaat meer begrip voor de bedrijfsstrategie en neemt de binding tussen bedrijfsonderdelen toe.

 

Werk en privé

Eenvoud – to the point-taal in plaats van jargon – en realisme (dingen vertellen zoals ze zijn) dragen hier eveneens aan bij. Omdat werk en privé steeds meer door elkaar lopen, kunnen ic-middelen nooit zonder persoonlijke verhalen. Onder het mom: privépassies bevorderen werkpassies en vice versa.

 

Interne communicatie middelen

De interne communicatie middelen lopen uiteen van een personeelsblad tot nieuwsbrieven en van strategieboekjes tot intranet. Elke onderneming is anders. De contentstrategie en de middelenmix dus ook.

 

Medewerker wordt ambassadeur

Een heldere interne communicatiestrategie is onmisbaar in elk bedrijf. Zo maak je in zes stappen ambassadeurs van je medewerkers:

 • Stap 1: Identificatie
 • Stap 2: Begrip
 • Stap 3: Werkplezier
 • Stap 4: Binding
 • Stap 5: Resultaat
 • Stap 6: Trots
 

5 gouden regels voor effectieve interne communicatie

1. Neem het serieus
Dat praatje bij de koffie is een serieuze aanrader, maar dat is pas het begin. Als je een presentatie voorbereidt voor klanten en investeerders denk je over elk woord drie keer na, toch? Je eigen mensen verdienen het om net zo serieus genomen te worden. Formuleer boodschappen aan je team met zorg. Overweeg om een communicatie-expert aan te stellen die hier een groot deel van zijn tijd aan besteedt.

2. Wees consistent

Met interne communicatie geef je de identiteit van je bedrijf vorm. Je geeft het een gezicht. Zorg ervoor dat je je mensen een consistent beeld biedt van waar het bedrijf voor staat. Houd dat beeld vast in alle interne uitingen, of het nu een groepsmail, een jaarverslag of een online special is. Een identiteit is geen identiteit als hij elke maand verandert.

3. Wees duidelijk
Je hebt ongetwijfeld een helder idee van de kernwaarden van je eigen bedrijf. Je team heeft dat ook. Maar is hun visie dezelfde als die van jou? In veel bedrijven gaapt een kloof tussen de idealen van management en de realiteit van de werkvloer. Die kun je dichten door je communicatie in dienst te stellen van je merk.

4. Geef ruimte voor feedback
Jij bent de baas, maar je bent niet alleen op de wereld. Je interne communicatie moet in twee richtingen vloeien. De realiteit van de werkvloer waar we het hierboven over hadden, heet niet voor niets ‘realiteit’. Medewerkers moeten jou begrijpen, maar het omgekeerde is ook waar. Niets is giftiger voor de sfeer dan het cynisme en de desillusies die ontstaan als je doof bent voor de input van je eigen mensen.

5. Meet het resultaat
Je hebt je doelen geïdentificeerd, geformuleerd en uitgedragen. Maar zijn ze ook overgekomen? In elke vorm van communicatie kunnen misverstanden ontstaan. Onderzoek daarom regelmatig of je mensen gehoord hebben wat je wilde zeggen, in plaats van wat ze denken dat je wilde zeggen.

 
 

15 onderzoeksfeiten over interne communicatie

Managers kunnen niet communiceren, video is booming en print blijft effectief. Deze conclusies staan in een groot Brits onderzoek naar interne communicatie wereldwijd. Een samenvatting in cijfers.

 1. Het onderzoek van Gatehouse naar de staat van de interne communicatie sector werd uitgevoerd onder interne communicatie specialisten in meer dan 30 sectoren in 70 landen.
 2. Volgens 60% van de ondervraagden vormen de communicatieskills van managers het grootste obstakel voor ic-succes.
 3. 87% zegt dat het grootste deel van hun werk bestaat uit medewerkers helpen de visie, waarden en strategie van het bedrijf te begrijpen.
 4. 64% denkt dat medewerkers de visie en waarden van het bedrijf begrijpen.
 5. 27% heeft geen dedicated budget voor interne communicatie.
 6. Slechts 49% van de ondervraagden heeft een uitgewerkt ic-plan.
 7. 20% doet niet aan planning van communicatie-activiteiten.
 8. 12% doet geen onderzoek naar het effect van de interne communicatie.
 9. 1 op de 5 weet niet welk doel de organisatie nastreeft met social media.
 10. 70% vindt video een effectieve vorm van interne communicatie.
 11. 86% gebruikt video. In 2015 was dit nog 62%.
 12. Meest gebruikte ic-kanaal volgens het onderzoek interne communicatie: e-mail (98%).
 13. Minst gebruikte ic-kanaal: podcasts (24%).
 14. De inzet van print blijft dalen, maar nog altijd ziet 40% van de ondervraagden gedrukte personeelsbladen in.
 15. 70% daarvan vindt print een effectief kanaal om de boodschap over te brengen.
 

Meer weten?

Wil je meer weten over een interne communicatiestrategie?
Neem dan contact met me op:

[]
1
email of telefoonnummer
Previous
Next

Paul Gremmen
Managing Partner
020 – 52 40 480
paul@contenture.nl