Case DWA: offline én online autoriteit met smart content

Adviesbureau DWA is een bekende naam op het gebied van duurzaam bouwen, maar die autoriteit vertaalt zich niet online. De informatie op de website en socialmediakanalen wordt niet goed gevonden, laat staan gelezen. Met datagedreven content is het tij te keren.

Het is een probleem waar veel organisaties tegenaan lopen. Er gaat veel tijd, geld en energie naar het ontwikkelen van online content. Nieuwsberichten, eventverslagen, siteteksten over de dienstverlening, social posts, productvideo’s. Alleen levert die investering doorgaans weinig op.

8 op de 10 verhalen mist doel

Herkenbaar? Onderzoek laat zien dat 80% van de online corporate communicatie zijn doel mist. Met andere woorden: van de tien artikelen die online worden gezet, worden er maar twee gevonden. Via organic search althans, zoekmachines dus.

Terwijl dat vrijwel altijd de belangrijkste verkeersbron is naar je site. Niet alleen haal je er de meeste bezoekers mee binnen, ze blijven ook nog eens langer hangen dan bezoekers die op andere manieren (paid, direct en social bijvoorbeeld) op je site belanden. Daar is dus nog een wereld te winnen. En daar komt smart content om de hoek kijken.

Smart content: niet zenden maar helpen

Smart content is gebaseerd op data. Daarmee kun je, met de juiste expertise, heel precies de informatiebehoefte van je doelgroepen in kaart brengen. Dat betekent dat je nooit meer content hoeft te maken waarvan je hoopt dat mensen erop zitten te wachten.

Het werkt andersom: je achterhaalt wat je doelgroep wil weten en vervolgens ga je daarover communiceren. Alle zendergedreven boodschappen gaan dus in de ban.

Eerst: online zoekgedrag in kaart

Voor DWA bijvoorbeeld onderzochten we het online zoekgedrag van DWA’s stakeholders zoals overheden en bouwers. Zo kwamen we te weten tegen welke problemen zij aanlopen met betrekking tot duurzaam bouwen en welke informatie ze zoeken. Bovendien brachten we in kaart in hoeverre en met wat voor content concurrenten van DWA in beeld komen bij diezelfde stakeholders.

Belangrijke vragen, want als je wilt dat je doelgroep die nieuwsberichten, siteteksten over de dienstverlening en social posts leest, moet je wel eerst begrijpen waar ze behoefte aan hebben. 

Dan: contentstrategie en plan van aanpak

Als je weet welke onderwerpen belangrijk zijn voor je doelgroep, is het zaak om een contentstrategie en bijbehorend plan van aanpak uit te werken. Daarmee voorkom je dat de waan van de dag regeert. Het creëert focus en rust. Geen overbodige luxe op de gemiddelde communicatieafdeling.

Het betekent dat er een streep gaat door alle matige content, je communiceert alleen nog maar wanneer het relevant is voor de lezer. Bovendien: als helder is wat je doet en waarom, creëer je draagvlak binnen de organisatie voor het communicatiebeleid.

Volgende stap: contentcreatie

Op basis van data-analyse achterhaalden we de belangrijkste topics binnen de thema’s die belangrijk zijn voor DWA. Dat resulteerde in een reeks relevante, inhoudelijke verhalen. Bijvoorbeeld over Circulair, biobased en klimaatadaptief bouwen, en over Smart building.

Maar ook schreven we artikelen over de warmtetransitie, warmtenetten, aquathermie en netcongestie. En we hielpen de doelgroep met uitleg rondom veelvoorkomende vragen op het gebied van een levenscyclusanalyse (LCA), Wijkuitvoeringsplan (WUP), MPG-berekening, BENG, EU Taxonomie, Gebouwautomatisering en Paris Proof.

Door de doelgroep inhoudelijk te helpen en te inspireren, toont DWA zijn autoriteit en kennisleiderschap. Zodat DWA wordt gezien als partner die snapt wat er speelt, die innovatief is en die oplossingen biedt voor de problemen van de doelgroep.


Meer weten over onze aanpak?

We maken graag vrijblijvend een quickscan van jouw organisatie.

Ik wil een quick-scan voor mijn organisatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.