Blind Spots: grootste gevaar voor de reputatie van je organisatie

Blind spots zijn de grootste bedreiging voor de reputatie van een organisatie. Maar hoe kom je nu te weten wat die kwetsbaarheden precies zijn? Er is een methode om met een slimme analyse blinde vlekken van je organisatie zichtbaar te maken.  

Blind spots, bedreigingen en oplossingen in het kort:

  • Blind spots zijn onzichtbare kwetsbaarheden die reputatieschade kunnen veroorzaken
  • Blind spots komen veel voor bij communicatie via site en socials, binnen de organisatiecultuur en rond het topic MVO
  • Een blind spot-analyse helpt reputatieschade voorkomen en verbetert de strategische planning
  • Data-analyse legt blinde vlekken bloot door objectieve feiten en data te interpreteren
  • Organisaties en bedrijven kunnen zo anticiperen en op de juiste wijze reageren op (potentiële) blind spots

Met een blind spot-analyse krijg je inzicht in de sentimenten en argumenten die spelen rond een topic. Dat doe je door feiten te verzamelen over je organisatie, je sector, je thema’s en je stakeholders. Vervolgens volg je de sporen. De communicatie, de argumenten, de sentimenten en de frames. Van vriend en vijand. 

3 redenen voor een blind spot-analyse

1. Voorkomt reputatieschade
Elke organisatie heeft blinde vlekken. Dit kan zijn in markttrends, operationele processen of interne cultuur. Ze kunnen de effectiviteit van de organisatie ernstig beïnvloeden. Maar ook voor reputatieschade zorgen. Door een blind spot-analyse identificeert je organisatie deze onbekende risico’s en kan het passende maatregelen nemen.

2. Verbetert strategie
Strategische planning vereist een grondig begrip van de interne en externe omgeving van de organisatie. Zonder een volledig beeld van het speelveld, ontwikkelt een organisatie strategieën die niet in lijn zijn met de werkelijkheid. Wat kan leiden tot mislukkingen. Met een blind spot analyse verbeter je de kans op succes.

3. Bevordert teamspirit
Een organisatie kan niet verbeteren als het zich niet bewust is waar de verbetering nodig is. Door een blind spot-analyse kijk je als team waar ruimte voor verbetering zit. Dit voorkomt een cultuur van schuld en schande, maar bevordert juist dat je samen kijkt hoe je de organisatie gericht kunt verbeteren.

Je kunt het zelf proberen

Dat kun je als organisatie natuurlijk zelf in kaart proberen te brengen. Maar de praktijk leert dat smeulende kwesties dan niet worden opgemerkt. Want, wie in het potje zit, kan zelf het etiket niet lezen. Maar, door data te gebruiken worden die sluimerende brandhaarden juist wel blootgelegd.

Ik wil een blind spot-analyse

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waarom data?

Waar zit dan het verschil? Data – een verzameling van louter feiten – maakt geen onderscheid, het heeft geen voorkeur, het is niet biased. Het geeft een 360 graden zicht op alle issues rond een topic. Zonder dat het is ingekleurd door de mensen uit de organisatie. Juist door data te gebruiken komen er blind spots bovendrijven. 

Veel voorkomende blind spots

Uit de data-analyse volgen inzichten. Contenture voert deze analyses al meer dan 10 jaar uit voor bedrijven en organisaties. Dit zijn de belangrijkste constateringen:

1. Een blind spot in een organisatie zit nooit in de core van de organisatie. 
Of het nu gaat om de primaire bedrijfsactiviteiten, belangrijkste producten of diensten, of kerncompetenties, is vaak het meest zichtbaar en wordt het meest zorgvuldig beheerd. “Blind spots” kunnen echter ontstaan in gebieden die als minder centraal of perifeer worden beschouwd, maar die toch een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het succes van de organisatie. Er broeit iets in de sector. Of het is een leverancier, partner of concurrent die ergens uit de bocht vliegt.

2. Management heeft eigen set veelvoorkomende blinde vlekken.
Veel blind spots komen door gebrek aan leiderschap, te veel focussen op taken in plaats van gedrag, het niet aanpakken van slecht gedrag, het ontbreken van consistente en duidelijke communicatie, micro-managen op operationeel niveau, het niet updaten van het bedrijfsplan, negeren van feitelijke input.

3. Blind spots komen het meest voor bij:
– Communicatie op website en social media kanalen
– De bedrijfscultuur
– Het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Helpt reputatieschade voorkomen

Vaak ook zijn het consumenten die via de macht van social media veranderingen bij bedrijven eisen. Door verschillende databronnen te koppelen – search, social listening, campagnes, blogs, fora – kunnen we deze mogelijke ontwikkelingen in kaart brengen. Daarna werken we uit welke sentimenten, argumenten en frames er worden gebruikt. En even belangrijk: wat daarop een zinvolle reactie is. Zo kan een organisatie tijdig anticiperen en mogelijke reputatieschade voorkomen. 

Geen data, geen regie, geen antwoord

We kunnen inmiddels aantoonbaar maken dat zonder die data er kwesties onzichtbaar blijven. Juist op het terrein waar de organisatie zelf nooit bij stil staat. Gevolg: er is dan geen oplossing, geen beleid, geen regie, geen geloofwaardig antwoord. 

Cases uit de praktijk

Wil je weten hoe de methode van blind spot analyse werkt 👉 3 CASES uit de praktijk.

Voordelen blind spot analyse

1. Cultuur van openheid en transparantie bevorderen
Door de nadruk te leggen op het identificeren en aanpakken van blinde vlekken, verbetert het vertrouwen binnen het team. Het leidt tot een meer inclusieve en effectieve organisatiecultuur.

2. Stimuleert innovatie
Door blind spots te identificeren, kan een organisatie nieuwe gebieden ontdekken. Wat innovatie stimuleert. Vaak in de vorm van nieuwe dienste of processen.

3. Beter zicht op stakeholders
Door het aanpakken van blinde vlekken krijgt een organisatie meer zicht op het speelveld en meer credits bij haar stakeholders.

Welk topic ligt gevoelig bij jouw doelgroep?

Wil je weten welk topic gevoelig ligt bij jouw stakeholders? Waar bedreigingen en kansen zitten? Onze blind spot-analyse brengt de onderwerpen én oplossingen overzichtelijk in kaart. Die inzichten vormen de basis voor het ontwikkelen van een datagedreven contentstrategie.

Ik wil contact. Kunnen we even iets plannen?

 

AI cursus voor communicatieprofessionals

Wil je meer weten over slimme communicatie en onze AI-cursus voor communicatieprofessionals?