Sleutelrol communicatie in de zorg van morgen

Om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, moeten zorgorganisaties anders met elkaar gaan samenwerken. We gaan van ketenzorg naar netwerkzorg. Dit vraagt om een nieuwe manier van communiceren. Aanpak met succescases.

Dit verhaal in het kort:
• De kwaliteit van de zorg staan onder druk.
• Netwerkzorg wordt gezien als oplossing voor zorgorganisaties.
• De afdeling communicatie speelt een sleutelrol.
• Hiervoor zijn een scherpe analyse en een nieuwe strategie nodig.

De uitdaging: de zorgkloof groeit

De problemen in de zorg zijn bekend. De kosten blijven stijgen en de ‘zorgkloof’ tussen vraag en aanbod groeit. Terwijl de vergrijzing toeneemt en daarmee vooral de druk op de ouderenzorg, is het personeelstekort nijpend en neemt het aantal mantelzorgers ook nog eens af.

Daar komt bij dat patiënten en cliënten steeds mondiger worden, wat leidt tot meer onderzoek en doorverwijzingen. Kortom, de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg staan onder druk.

Zorgorganisaties moeten aan de slag

Ondertussen spelen er belangrijke trends in de zorg waar elke zorgorganisatie mee aan de slag moet:

• Meer focus op preventie en zelfredzaamheid.
• De juiste zorg op de juiste plaats.
• Digitalisering en “personalized healthcare”.

Kansen in de veranderingen 

We gaan van ketenzorg naar netwerkzorg. De zorgbehoevende maakt gebruik van een heel scala aan bestaande en ook nieuwe zorgverleners. Die vormen samen het zorgnetwerk om de patiënt heen.

Bij netwerkzorg is het van belang dat alle betrokken partijen binnen een zorgnetwerk op een gecoördineerde manier samenwerken om de zorg voor een patiënt – of een groep patiënten – te optimaliseren.

De zorgverleners en -aanbieders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het realiseren van kwalitatieve zorg. In die transitie zijn nieuwe vormen van samenwerking een belangrijke factor voor succes.

Stel je op als ‘partner’ 

Om hun rol in het zorgnetwerk te behouden, moeten zorgorganisaties in beeld komen als logische en betrouwbare partner bij nieuwe stakeholders. Effectieve communicatie is daarbij de sleutel.

Hoe? Bijvoorbeeld door te laten zien dat je een belangrijke speler bent met een centrale rol in de zorg. En dus méér dan slechts een uitvoerder. Door daar actief over te communiceren overkomt de zorgtransitie je niet, maar neem je het voortouw als organisatie.


Praktijkvoorbeeld ➡️ Van ketenzorg naar netwerkzorg

Mevrouw De Vries, 72 en weduwe, is herstellende van een knieoperatie. De bezoeken van de thuiszorg lopen steeds uit, omdat mevrouw zo graag een praatje maakt.

Het herstel verloopt bovendien langzaam omdat mevrouw maar een beperkt netwerk heeft van vrienden en familie die haar kunnen helpen.

De thuiszorg heeft een oplossing: via het door de organisatie zelf ontwikkelde netwerk krijgt ze twee keer per week bezoek van een maatje van een welzijnsorganisatie.

En na haar herstel doet ze mee met een wekelijkse elektrische fietstocht met koffie. Dankzij een gemeentelijke subsidie en een bijdrage van de lokale fietsenmaker en horeca is dat gratis.

De traditionele keten van eerstelijns en tweedelijns zorg is nu vervangen door een netwerkoplossing tussen een zorgorganisatie en partijen in het sociale domein.

De zorg wordt ontzien en de kwaliteit van het leven van de cliënt stijgt. Bovendien komen alle organisaties door mond-tot-mondreclame beter in beeld bij deze doelgroep.


Stakeholders betrek je alleen met relevante verhalen

Dit soort aansprekende oplossingen over samenwerkingen zijn er vaak al bij zorgorganisaties. Er wordt alleen beperkt over gecommuniceerd. Dus komt het niet onder de aandacht van nieuwe stakeholders met wie je wilt samenwerken of die voor financiering kunnen zorgen. Daarom is het cruciaal deze verhalen goed te vertellen, op de juiste manier, aan de juiste mensen, op precies het juiste moment.

Het roer moet om op de afdeling communicatie

En net zoals de zorg zelf moet veranderen, zo moet ook de communicatie rond de zorg veranderen. Niet langer zender-gedreven vertellen wat je zelf doet. Dat werkt niet. Je moet eerst om je heen kijken en goed vaststellen wie je belangrijkste stakeholders zijn. Vervolgens moet je voor elke groep een aanpak ontwikkelen.

De juiste aanpak: analyse → strategie → content

Hoe pak je dat aan, zo’n nieuwe manier van communiceren? In drie stappen:

1. Analyse
Je analyseert de verschillende stakeholders. Je brengt in beeld aan welke informatie zij behoefte hebben. Aan de hand van een data-analyse kun je precies achterhalen welke informatiebehoefte een stakeholder nodig heeft.

2. Strategie
Om die stakeholders op de juiste manier, op het juiste moment en op de juiste plek te bereiken, ontwikkel je een strategie. Deze baseer je op je inzichten uit de analyse, zo weet je precies – op basis van feiten – dat de aanpak succesvol zal zijn.

3. Content
Op basis van de strategie maak je dan de content. Met de juist aanpak ga je minder communiceren en heel gericht op een doelgroep focussen. Zo krijg je veel meer grip en regie op de boodschap van jouw organisatie.

Zo bereik je praktijkprofessionals ➡️ Case ZonMw

ZonMw faciliteert onderzoek in de zorg, maar de organisatie kwam niet goed in beeld bij de praktijkprofessionals die aan de slag moeten met de uitkomsten. Onder begeleiding van Contenture ontwikkelde de organisatie een nieuwe contentstrategie. Lees hier de case.

Wil je eens praten hoe die werkt voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ik wil contact. Kunnen we even iets plannen?